E POTI’I (Key F)

Introduction : F
 
Verse x 2 :
E, E PŌTI’I  [F Am]
TĀPIRI  MAI NA E ‘ĀPARAU TĀUA [Bb C]
I NI’A I TE ONE [F Am]
I TAHATAI MOTU MANU [Bb C]
 
TŌ ‘OE HOHO’A HĀVITI [Am Dm]
TĀ ‘OE NA MAU PEU ATOA [Am Dm]
E TĀVIRI ROA TE FERURIRA’A [Bb]
IA HI’O VAU IA ‘OE [Bb C]
 
Instrumental : F Am Bb C x 2
 
TŌ ‘OE HOHO’A HĀVITI [Am Dm]
TĀ ‘OE NA MAU PEU ATOA [Am Dm]
E TĀVIRI ROA TE FERURIRA’A [Bb]
IA HI’O VAU IA ‘OE [Bb C]
 
E, E PŌTI’I  [Gb Bbm]
TĀPIRI  MAI NA E ‘ĀPARAU TĀUA [B Db]
I NI’A I TE ONE [Gb Bbm]
I TAHATAI MOTU MANU [B Db]
 
TŌ ‘OE HOHO’A HĀVITI  [Bbm Ebm]
TĀ ‘OE NA MAU PEU ATOA  [Bbm Ebm]
E TĀVIRI ROA TE FERURIRA’A  [B]
IA HI’O VAU IA ‘OE  [B Db]
 
End : 
E TĀVIRI ROA TE FERURIRA’A  [B]
IA HI’O VAU IA ‘OE  [B Db Gb]
 
!! THIS IS NOT THE OFFICIAL LYRICS !!
E, E PŌTI’I 
Young lady
TĀPIRI  MAI NA E ‘ĀPARAU TĀUA 
Come closer, so we can joke together
I NI’A I TE ONE
On the sand
I TAHATAI MOTU MANU
At the seaside of the island of birds
 
TŌ ‘OE HOHO’A HĀVITI 
Your elegant forms
TĀ ‘OE NA MAU PEU ATOA 
Your behaviours
E TĀVIRI ROA TE FERURIRA’A
I’ll fool you until you think
IA HI’O VAU IA ‘OE 
For you to look at me
 
!! THIS IS NOT AN OFFICIAL TRANSLATION !!
E, E PŌTI’I 
Jeune fille
TĀPIRI  MAI NA E ‘ĀPARAU TĀUA
Approche toi pour qu’on puisse plaisanter ensemble
I NI’A I TE ONE 
Sur le sable
I TAHATAI MOTU MANU 
Au bord de mer de l’île d’oiseaux
 
TŌ ‘OE HOHO’A HĀVITI 
Tes formes élégantes
TĀ ‘OE NA MAU PEU ATOA 
Tes manières
E TĀVIRI ROA TE FERURIRA’A 
Je te duperai jusqu’à ta réflexion
IA HI’O VAU IA ‘OE 
Pour que tu me regardes
 
!! CECI N’EST PAS UNE TRADUCTION OFFICIELLE !!