MANU RERE (Key C)

Introduction :
E MĀRAMA NŌ TE PŌ E [G7 C (G7)]
 
Verse :
E MANU RERE MANU RERE [C]
MANU NŌ TAHITI E [C G7]
E MANU RERE MANU RERE [G7]
MANU NŌ TAHITI E [G7 C]
 
E MA’U’UE MA’U’UE [C]
MA’U’U’E I TE ARA E [C C7 F]
‘EI ‘ĀFA’I MAI TE PARAU NĀ TE PŌ [F Dm C Am]
E MĀRAMA NŌ TE PŌ E [G7 C]
 
Chorus :
Ē MO’E,  ‘AUĒ [C7 F]
NO’ANO’A TE MAIRE TEI TĀHINU MAI [F C7]
TEI ‘ĀFA’I TE PARAU NĀ TE PŌ [C7 F Bb]
PORO’I HERE [Bb F]
NŌ TE PŌ MAI [F C7]
‘AUĒ TE NO’ANO’A TE AUĒ [C7 F]
 
Instrumental :  F C7 F Bb F C7 F G7
 
Verse x 1
End : 
E MĀRAMA NŌ TE PŌ E [G7 C]
 
!! THIS IS NOT THE OFFICIAL LYRICS !!
E MĀRAMA NŌ TE PŌ E 
It is the light of the night
 
E MANU RERE MANU RERE
The bird that fly, fly
MANU NŌ TAHITI E 
The bird of tahiti
E MANU RERE MANU RERE
The bird that fly, fly
MANU NŌ TAHITI E 
The bird of tahiti
 
E MA’U’UE MA’U’UE 
The bird is flying, flying
MA’U’U’E I TE ARA E 
Flying abroad
‘EI ‘ĀFA’I MAI TE PARAU NĀ TE PŌ 
Bringing the message of the night
E MĀRAMA NŌ TE PŌ E 
It is the light of the night
 
Ē MO’E,  ‘AUĒ 
Until it fades (the light), unfortunatly
NO’ANO’A TE MAIRE TEI TĀHINU MAI 
The parfum of the fern like oil coated
TEI ‘ĀFA’I TE PARAU NĀ TE PŌ 
The one that brings the message of the night
PORO’I HERE 
Messenger of love
NŌ TE PŌ MAI 
From the night
‘AUĒ TE NO’ANO’A TE AUĒ 
Oh ! what a pleasant scent
 
E MĀRAMA NŌ TE PŌ E 
It is the light of the night
 
!! THIS IS NOT AN OFFICIAL TRANSLATION !!
E MĀRAMA NŌ TE PŌ E
C’est la lumière de la nuit
 
E MANU RERE MANU RERE 
C’est l’oiseau qui vole, qui vole
MANU NŌ TAHITI E 
L’oiseau de tahiti
E MANU RERE MANU RERE
C’est l’oiseau qui vole, qui vole
MANU NŌ TAHITI E 
L’oiseau de tahiti
 
E MA’U’UE MA’U’UE
(l’oiseau) s’envole, s’envole
MA’U’U’E I TE ARA E 
S’envolant vers le monde
‘EI ‘ĀFA’I MAI TE PARAU NĀ TE PŌ 
Apportant le message de la nuit
E MĀRAMA NŌ TE PŌ E 
C’est la lumière de la nuit
 
Ē MO’E,  ‘AUĒ 
Jusqu’à disparaître, hélas
NO’ANO’A TE MAIRE TEI TĀHINU MAI 
Le parfum de la fougère comme de l’huile enduite
TEI ‘ĀFA’I TE PARAU NĀ TE PŌ 
Celui qui apporte le message de la nuit
PORO’I HERE 
Messager d’amour
NŌ TE PŌ MAI 
Venant de la nuit
‘AUĒ TE NO’ANO’A TE AUĒ 
Oh, quel parfum agréable
 
E MĀRAMA NŌ TE PŌ E 
C’est la lumière de la nuit
 
!! CECI N’EST PAS UNE TRADUCTION OFFICIELLE !!